Kontakt i dojazd

Firma „ZAPAN”
ul. Towarowa 4
26-200 Końskie
NIP: 658-13-65-923
tel./fax +48 413725183
e-mail: biuro@zapan.pl

Właściciele:
Panasiuk Krzysztof,
tel. 0605 725 004
e-mail: kpanasiuk@zapan.pl

Zapała Piotr
tel. 0604 562 239
e-mail: pzapala@zapan.pl

Sprzedaż:
Mateusz Sikora
tel. 413756155
e-mail: msikora@zapan.pl

Konta:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Kraków I o/Końskie
nr: 74 1060 0076 0000 3200 0078 30 36
PKO BP o/Końskie
nr: 31 1020269 1099805751

www.zapan.pl